Hlavní menu

holka

Certifikát

O firmě

Historie

...Více jak 10 let po revoluci, 1. června roku 2000. se stala firma Niťárna Česká Třebová s.r.o. samostatným právním subjektem a začala psát vlastní historii, spojenou především se snahou zachránit zdevastovaný majetek a výrobní prostředky po předchozích obdobích.

Současnost

...Finální výroba byla v letošním roce doplněna 3 klubkovacími automaty Zn. Ottko a dnes již klubíčka perlovky, kordonetů a pletacích přízí vypadají jako vysoustružená.

Budoucnost

...Vedení společnosti spolu s majiteli hledá budoucnost pro Niťárnu v neustálém zlepšování kvality výrobků a jejich obchodním servisu.

O firmě

Historie

Kořeny textilní výroby v České Třebové sahají hluboko do dávných věků, kdy muži a ženy ve svých dřevěných chaloupkách na březích řeky Třebovky spřádali na kolovratech lněné a vlněné příze, pak je na dřevěných stavech setkávali v sukno a prodávali kupcům, kteří jej odváželi moravskou stezkou na tržní rynky střední Evropy. První zmínka o klapotu tkalcovských stavů pochází z roku 1452, z doby, kdy končí husitská povstání, vlády se ujímají první Habsburkové a kdy panství v okolí patřilo pánům z Postupic.

Po vydání císařských artikulí Rudolfa II. ke zřízení profesních cechů se v roce 1734 také u nás zakládá mladší cech tkalcovský, který pečuje o rozvoj tovaryšstva.Cítí potřebu předávat zkušenosti a rozvíjet dílo.

V revolučním roce 1848 kupuje mlýn na levém břehu Třebovky pan Matýsek, zřizuje v něm valchu na praní ovčí vlny a klade tím základy textilní výrobě v České Třebové.

Tuto budovu, která byla stržena před 3 lety z důvodu havarijního stavu, v roce 1849 odkoupil svitavský rodák pan Šponer.Ten také budovu přestavěl, postavil zde první vertikální parní stroj a přistavěl přádelnu bavlny.

V roce 1858 již kupuje továrnu Leopold Ábeles, investuje do stavby parní kotelny, přípravny a tkalcovny. Postavil až 150 moderních tkalcovských stavů a zaměstnával až 300 lidí. V této době vzniká tzv. „stará fabrika“ na jejíchž základech vyrostly budovy dnešní Nitárny.

Od pana Ábelese kupuje továrnu vídeňská firma Hermann Pollack a synové (HPS) v roce 1882. Nepřetržitými vlastníky jsou až do okupace v roce 1939 a právě jejich zásluhou a zásluhou jejich zaměstnanců, z nichž vzpomeneme alespoň pana Ladislava Štěpánka, absolventa Baťovy akademie, byla v polovině 30.let dvacátého století zřízena ve 4.podlaží přádelny výroba vyšívacích bavlnek.

O dvacet let později už najdeme niťárenskou výrobu v prostorách zmiňované „staré továrny“, kde již byla rozšířena o šicí nitě, háčkovací a látací příze. Jako samostatný provoz byla niťárna pevně včleněna do kombinátního celku textilní výroby v České Třebové a pod jejich firmou také distribuovala své produkty. Nejznámější z toho období budování socialismu zůstává Perla a Primona.

Více jak 10 let po revoluci, 1. června roku 2000. se stala firma Niťárna Česká Třebová s.r.o. samostatným právním subjektem a začala psát vlastní historii, spojenou především se snahou zachránit zdevastovaný majetek a výrobní prostředky po předchozích obdobích. Ačkoli firma Primona a.s. Česká Třebová, jako hlavní nositel tradice textilní výroby v České Třebové již dávno skončila v konkursu a její zašlou slávu připomíná jen ohořelé zdivo přádelny a jiné zchátralé budovy plné ekologických strašáků, na levém břehu řeky Třebovky tepe srdce poslední textilní továrny v České Třebové. Rozšířena o modernizovanou barevnu přízí, vodárnu a plynovou parní kotelnu se Niťárna Česká Třebová s.r.o. snaží v době asijské konkurence držet svůj prapor.

Současnost

Vlastníkem naší firmy je tedy od 1.6.2000 investiční společnost PROSPERITA holding a.s.Orlová - Lutyně, jejíž zástupci se spolu s vedením starají o rozvoj Niťárny, jejich obchodních vztahů, modernizaci techniky, racionalizaci technologických procesů, údržbu a opravu vlastního majetku.

Niťárna převzala a odkoupila k 1.10.2005 provoz barevny příze a plynové parní kotelny s vodárnou a neutralizací odpadních vod. Prvním krokem byla modernizace barevny a opravy kanalizační sítě.Dnes již pracují ve zkušebním provozu 3 barvící automaty zn.Kubatex o celkové záloži až téměř 600 kg.

Provoz skárny byl modernizován v letech 2003 - 2004 moderní dvouzákrutovou technikou, která výrazně zvýšila produktivitu práce a spolu s novými sdružovacími stroji přinesla i vyšší stupeň kvality skaných přízí.


Finální výroba byla v letošním roce doplněna 3 klubkovacími automaty Zn. Ottko a dnes již klubíčka perlovky, kordonetů a pletacích přízí vypadají jako vysoustružená. Kvalitu nových návinů ocení především maloobchodníci a spotřebitelé.

Firma se ale stará také o své zaměstnance, když většinu z nich tvoří ženy ( 80 %) a všem přispívá denně na stravu a jednou ročně na dovolenou. Každý zaměstnanec může získat až 4 dny placeného volna ročně navíc.

Budoucnost

Vedení společnosti spolu s majiteli hledá budoucnost pro Niťárnu v neustálém zlepšování kvality výrobků a jejich obchodním servisu. Připravuje nový katalog výrobků, v němž se objeví opět některé novinky pletacích přízí, prodejní stojany na vyšívací bavlnky, doplněné o širokou škálu kordonetů a Sněhurky a především zcela nové sady háčkování a vyšívání pro děti.

Po dlouhém váhání byl otevřen internetový obchod a na e-mailové adrese obchod@nitarna.cz si lze objednat vše z produkce Nitárny. Dokladem nového přístupu budiž i tyto nově zřízené webové stránky.
 


 


img2021 © Niťárna Česká Třebová | obchodní podmínky | ochrana osobních údajů | odkazy | webdesign      

Protected by reCAPTCHA: Privacy policy, Terms of service